การประเมินความพร้อมเป็นผู้บังคับบัญชาและฝ่ายเสนาธิการของ นทน.หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๖

 line album 0

พล.อ.ต.ปิยะกิตติ์ สุทธิวัฒน์ธนากูล ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. พร้อมด้วย คณะอาจารย์ เข้าร่วมการประเมินความพร้อมเป็นผู้บังคับบัญชาและฝ่ายเสนาธิการของ นทน.หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๖ ระหว่างวันที่ ๓๐ ส.ค. - ๒ ก.ย.๖๕ ณ ห้องสัมมนา รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.