บรรยายพิเศษ เรื่อง “STRATEGIC LEADERSHIP“

 

01 2

พล.อ.ต.ปิยะกิตติ์ สุทธิวัฒน์ธนากูล ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. และ น.อ.วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ รอง ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. ให้การต้อนรับ พล.อ.อ.อมร แนวมาลี เนื่องในโอกาสมาบรรยายพิเศษ เรื่อง “STRATEGIC LEADERSHIP” ให้กับ นทน.หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ส.ค.๖๕, ๐๘๐๐ – ๑๒๐๐ ณ ห้องมูลนิธินภาธิปัตย์ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.