พิธีปิดการฝึกร่วมยุทธเสนา ๖๕

 01 3

พล.อ.ต.ปิยะกิตติ์ สุทธิวัฒน์ธนากูล ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. พร้อมด้วย อาจารย์ และ นทน.หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๖ เข้าร่วม "พิธีปิดการฝึกร่วมยุทธเสนา ๖๕" โดยมี พล.อ.ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผบ.สปท. เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๒๖ ส.ค.๖๕ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จว.เชียงใหม่