การฝึกร่วมยุทธเสนา ๖๕ ของ นทน.หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๖

 presentation1

พล.อ.ต.ปิยะกิตติ์ สุทธิวัฒน์ธนากูล ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. พร้อมด้วย อาจารย์ และ นทน.หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๖ เข้าร่วม “การฝึกร่วมยุทธเสนา ๖๕” ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๖๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จว.เชียงใหม่