ตรวจเยี่ยม “การฝึกร่วมยุทธเสนา ๖๕” ของ นายทหารนักเรียน หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๖

 01 2

พลอากาศโท กานต์ชนก หันหาบุญ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตรวจเยี่ยม “การฝึกร่วมยุทธเสนา ๖๕” ของนายทหารนักเรียน หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๖๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมี พล.อ.ต.ปิยะกิตติ์ สุทธิวัฒน์ธนากูลผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จว.เชียงใหม่