พิธีเปิดการฝึกร่วมยุทธเสนา ๖๕/การบรรยายสรุปกลับ

 
132891

พล.อ.ต.ปิยะกิตติ์ สุทธิวัฒน์ธนากูล ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. พร้อมด้วย อาจารย์ และ นทน.หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๖ เข้าร่วมพิธีเปิด “การฝึกร่วมยุทธเสนา ๖๕” โดยมี พล.อ.ธิติชัย เทียนทอง รอง เสธ.ทหาร เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค.๖๕ ณ อาคารอเนกประสงค์ สปท. พร้อมทั้งบรรยายสรุปกลับ ณ ห้องบรรยาย วสท.สปท.