การรับรองคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูง ทอ.อินโดนีเซีย ตามโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บังคับบัญชา

 line album 2

พล.อ.ต.ปิยะกิตติ์ สุทธิวัฒน์ธนากูล ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.ให้การต้อนรับคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูง ทอ.อินโดนีเซีย ตามโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บังคับบัญชา (Senior Officers Exchange Visit Program : SOEVP) เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค.๖๕ ณ รร.สธ.ทอ.ฯ