ทีมการจัดการความรู้ รร.สธ.ทอ.ฯ รับรางวัลระดับ Innovation Award ประเภท KM & QCC จาก ผบ.ทอ.

 100754

น.อ.วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ รอง ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. พร้อมด้วย ทีมการจัดการความรู้ รร.สธ.ทอ.ฯ รับรางวัลระดับ Innovation Award ประเภท KM & QCC จาก ผบ.ทอ.ในงานมหกรรมการจัดการความรู้นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ เมื่อวันอังคาร ที่ ๙ ส.ค.๖๕ ณ อาคารรณภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราช