การเยี่ยมชมกิจการและฟังบรรยายสรุป ศยอ.ศปก.ทอ.

 line album  . 220805 6

พล.อ.ต.ปิยะกิตติ์ สุทธิวัฒน์ธนากูล ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และ นายทหารนักเรียน หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๖ เข้าเยี่ยมชมกิจการและฟังบรรยายสรุป บทบาท หน้าที่ และวงรอบการปฏิบัติงานของกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ โดยมี พล.อ.ต.ชาตินนท์ สท้านไผท ผู้บัญชาการศูนย์ข่าวกรองการเฝ้าตรวจและลาดตระเวน กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ให้การต้อนรับคณะฯ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ ก.ค.๖๕ ณ ศยอ.ศปก.ทอ.