กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

 s 1859648

พลอากาศตรี ปิยะกิตติ์ สุทธิวัฒน์ธนากูล ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมีผู้บังคับบัญชา คณาจารย์ และนายทหารนักเรียน หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๖ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๑๐ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ