งานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับผู้ที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ ผชท.ทอ.ไทย/รอง ผชท.ทอ.ไทย ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๖๕

 a0c2ac90 0406 49c8 9e45 5ec816574959 l0 001

พล.อ.ต.ปิยะกิตติ์ สุทธิวัฒน์ธนากูล ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.และภริยา จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับผู้ที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ ผชท.ทอ.ไทย / รอง ผชท.ทอ.ไทย ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๖๕ และภริยา ในวันที่ ๒๒ ก.ค.๖๕ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ โดยมีผู้ที่เคยไปศึกษา ณ รร.เสนาธิการทหารอากาศต่างประเทศ และกลับมารับราชการในตำแหน่ง อจ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. ดังนี้
     ๑.)  น.อ.พงษ์ชาติ พันธุ์ศรี  ผชท.ทอ.ไทย/โซล
     ๒.)  น.อ.เอกกมล ชวลิกุล  ผชท.ทอ.ไทย/สิงคโปร์
     ๓.)  น.อ.ฐัชคณนศ์ สุวรรณสิงหเวช  ผชท.ทอ.ไทย/ลอนดอน