รับฟังการแถลงแผนการฝึกร่วมยุทธเสนา ๖๕

 125386.jpg

ผู้แทนอาจารย์ และ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๖๖ เข้าร่วมรับฟังการแถลงแผน "การฝึกร่วมยุทธเสนา ๖๕" ของ นศ.วสท.รุ่นที่ ๖๓ โดยมี พล.ท.ศุภธัช นรินทรภักดี ผบ.วสท.สปท.เป็นประธาน เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ ก.ค.๖๕ ณ วสท.สปท.