กิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ ๗๐ พรรษา

acsc01 14 

พล.อ.ต.ปิยะกิตติ์ สุทธิวัฒน์ธนากูล ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.สธ.ทอ.ฯ เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ ๗๐ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม เมื่อวันพุธที่ ๒๐ ก.ค.๖๕ ณ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.