กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ “เสธ.สัมพันธ์” ปี ๖๕

 20 06 65 5

นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ เข้าร่วมกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ “เสธ.สัมพันธ์” ปี ๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๖๓๐ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (ทองใหญ่) และ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)