กิจกรรม “CSR ชาวฟ้าเสนาธิการ”

 csr01 10

พล.อ.ต.ปิยะกิตติ์ สุทธิวัฒน์ธนากูล ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.ร่วมกิจกรรม “CSR ชาวฟ้าเสนาธิการ” เมื่อวันที่ ๓ - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา จว.ชลบุรี