พิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ครบรอบปีที่ ๗๓ และมอบโล่เชิดชูเกียรติ “จักรพงษ์” แก่ศิษย์เก่าดีเด่น

  20

พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน ในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ครบรอบปีที่ ๗๓ และมอบโล่เชิดชูเกียรติ “ จักรพงษ์” แก่ศิษย์เก่าดีเด่น เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ