งานเสวนาวิชาการหัวข้อ “วิกฤตการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนและผลกระทบต่อประเทศไทย”

  5

พล.อ.ต.ปิยะกิตติ์ สุทธิวัฒน์ธนากูล ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. และ น.อ.วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ รอง ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์, พลอากาศเอก หม่อมหลวง สุปรีชา กมลาศน์ และ นาวาอากาศเอก วัชระพงษ์ กลีบม่วง ในงานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “วิกฤตการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนและผลกระทบต่อประเทศไทย” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ครบรอบ ๗๓ ปี โดยนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศรุ่นที่ ๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค.๖๕ ณ ห้องประชุมหอสมุด ทอ.