การแถลงผลงาน บฝ.๔/๑-๓ "จักรพงษ์" การฝึกงานในหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ
นายทหารนักเรียน หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๖

 line album   10

พล.อ.ต.ปิยะกิตติ์ สุทธิวัฒน์ธนากูล ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. และ น.อ.วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ รอง ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.ให้การต้อนรับหัวหน้าคณะทำงานเฉพาะกิจ (ตามนโยบาย ผบ.ทอ.ปี ๖๕) และผู้แทนของหน่วยเจ้าของปัญหา ในการแถลงผลงาน บฝ.๔/๑-๓ "จักรพงษ์" การฝึกงานในหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ ของ นทน.หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ พ.ค.๖๕ ณ ห้องประชุมหอสมุด ทอ.