บรรยายพิเศษ เรื่อง "ประวัติศาสตร์สงครามทางอากาศของ ทอ."

บรรยายพิเศษ เรื่อง “ประวัติศาสตร์สงครามทางอากาศของ ทอ.”

พล.อ.ท.กานต์ชนก หันหาบุญ จก.ยศ.ทอ. พร้อมด้วย พล.อ.ต.ปิยะกิตติ์ สุทธิวัฒน์ธนากูล ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. และ น.อ.วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ รอง ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. ให้การต้อนรับ พล.อ.อ.ศักดิ์พินิต พร้อมเทพ  เนื่องในโอกาสมาบรรยายพิเศษ เรื่อง “ประวัติศาสตร์สงครามทางอากาศของ ทอ.” ให้กับ นทน.หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ พ.ค.๖๕, ๑๓๐๐ – ๑๗๐๐ ณ ห้องมูลนิธินภาธิปัตย์ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.