บรรยายพิเศษ เรื่อง ประสบการณ์เสืออากาศไทย

บรรยายพิเศษ เรื่อง ประสบการณ์เสืออากาศไทย

พล.อ.ต.ปิยะกิตติ์ สุทธิวัฒน์ธนากูล ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. และ น.อ.วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ รอง ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. ให้การต้อนรับ พล.อ.ต.ณฤทธิ์ สุดใจธรรม  เนื่องในโอกาสมาบรรยายพิเศษ เรื่อง “ประสบการณ์เสืออากาศไทย” ให้กับ นทน.หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ พ.ค.๖๕, ๑๓๐๐ – ๑๔๐๐ ณ ห้องมูลนิธินภาธิปัตย์ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.