การศึกษาภูมิประเทศภาคใต้

 0001 6

น.อ.วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ รอง ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. รุ่นที่ ๖๖ เดินทางไปศึกษาภูมิประเทศภาคใต้ (จว.ประจวบคีรีขันธ์, จว.พังงา และ จว.สุราษฎร์ธานี) ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๓๐ เม.ย.๖๕ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด