พิธีสรงน้้ำพระ และรดน้ำขอรับพรผู้บังคับบัญชา สืบสานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๕

 65 36

คณะอาจารย์ ผู้แทน นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. และ ขรก.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. เข้าร่วมพิธีสรงน้้ำพระ และรดน้ำขอรับพร พล.อ.ต.ปิยะกิตติ์ สุทธิวัฒน์ธนากูล ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. สืบสานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ เม.ย.๖๕