กิจกรรม "Big Cleaning"

  15

 พล.อ.ต.ปิยะกิตติ์ สุทธิวัฒน์ธนากูล ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. ร่วมกับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.สธ.ทอ.ฯ ปฏิบัติกิจกรรม “Big Cleaning” เนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ และวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ เม.ย.๖๕ ณ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.