พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระรูปจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ พระบิดากองทัพอากาศ และพิธีฟังสารผู้บัญชาการทหารอากาศ

 2565 04 04 01

พลอากาศตรี ปิยะกิตติ์ สุทธิวัฒน์ธนากูล ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระรูปจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ พระบิดากองทัพอากาศ และพิธีฟังสารผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ (๒๗ มีนาคม) และวันกองทัพอากาศ (๙ เมษายน) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยมีพลอากาศโท กานต์ชนก หันหาบุญ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีฯ เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ลานพระรูปพระบิดากองทัพอากาศ ยศ.ทอ.