การรับรองคณะอาจารย์และ นทน.หลักสูตร รร.สธ.ทหาร มซ.

  10 4

พล.อ.ต.ปิยะกิตติ์ สุทธิวัฒน์ธนากูล ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. รับรองคณะอาจารย์และ นทน.หลักสูตร รร.สธ.ทหาร มซ. เยี่ยมชมกิจการและรับฟังบรรยายสรุป เมื่อวันพุธที่ ๑๖ มี.ค.๖๕ ณ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.