กิจกรรม “Big Cleaning”

 line album 22

พล.อ.ต.ปิยะกิตติ์ สุทธิวัฒน์ธนากูล ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. ร่วมกับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ปฏิบัติกิจกรรม “Big Cleaning” เพื่อเตรียมการเยี่ยมชมกิจการ คณะอาจารย์และ นทน.หลักสูตร รร.สธ.ทหาร มซ. เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ มี.ค.๖๕ ณ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.