การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.

  4 16

พลอากาศตรี ปิยะกิตติ์ สุทธิวัฒน์ธนากูล ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดหารายได้ช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณกุศล และเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สังกัด รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ Blu-o Rhythm & Bowl เมเจอร์รังสิต ชั้น ๒ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด