การศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ

 01

พล.อ.ต.ปิยะกิตติ์ สุทธิวัฒน์ธนากูล ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียน หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๖ เดินทางไปศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ (จว.พิษณุโลก, จว.เชียงราย และ จว.เชียงใหม่) ระหว่างวันที่ ๒๗ ก.พ. - ๕ มี.ค.๖๕ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด