กิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๕”

 00

พล.อ.ต.ปิยะกิตติ์ สุทธิวัฒน์ธนากูล ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. พร้อมด้วย นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.รุ่นที่ ๖๖ และข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.ร่วมกิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๕” เมื่อวันพุธที่ ๒๙ ธ.ค.๖๔ ณ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.