กิจกรรม “พัฒนาภูมิทัศน์สนามหญ้าหน้าอาคาร บก.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.”

01 1 

น.อ.วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ รอง ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.สธ.ทอ.ฯ ปฏิบัติกิจกรรม “พัฒนาภูมิทัศน์สนามหญ้าหน้าอาคาร บก.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.” เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ ธ.ค.๖๔, ๐๙๐๐