กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ “กระชากวัย กระชับมิตร”

01

พล.อ.ต.ปิยะกิตติ์ สุทธิวัฒน์ธนากุล ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์  “กระชากวัย กระชับมิตร”  เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของกำลังพลในหน่วยงาน เมื่อวันพุธที่ ๒๒ ธ.ค.๖๔, ๑๓๓๐ ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคาร บก.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ