กิจกรรม "Big Cleaning"

 02 1

พล.อ.ต.ปิยะกิตติ์ สุทธิวัฒน์ธนากูล ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.สธ.ทอ.ฯ ปฏิบัติกิจกรรม  “Big Cleaning”  เมื่อวันพุธที่ ๒๒ ธ.ค.๖๔ ณ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.