กิจกรรม “ว.การทัพสัมพันธ์ สำหรับผู้บริหารและคณาจารย์ ครั้งที่ ๑/๖๕”

 timeline 20211125 105234

พล.อ.ต.ปิยะกิตติ์ สุทธิวัฒน์ธนากูล ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. พร้อมด้วย ผอ.กกศ.รร.สธ.ทอ.ฯผอ.กทสธ.รร.สธ.ทอ.ฯ และ รอง ผอ.กนท.รร.สธ.ทอ.ฯ เข้าร่วมกิจกรรม “ว.การทัพสัมพันธ์ สำหรับผู้บริหาร
และคณาจารย์ ครั้งที่ ๑/๖๕
” โดยมี พล.ท.ศุภธัช นรินทรภักดี ผบ.วสท.สปท. เป็นประธาน เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ พ.ย.๖๔, ๐๘๔๕ – ๑๕๐๐ ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ