การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การแบ่งประเภทและองค์ประกอบของระบบอากาศยานไร้คนขับ”

 440658

พล.อ.ต.วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ รอง จก.ยศ.ทอ. และ น.อ.วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ รอง ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.ให้การต้อนรับ พล.อ.อ.สฤษดิ์พร สุนทรกิจ ผทค.พิเศษ ทอ. เนื่องในโอกาสมาบรรยายพิเศษ เรื่อง “การแบ่งประเภทและองค์ประกอบของระบบอากาศยานไร้คนขับ” ให้กับ นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.รุ่นที่ ๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๖๔, ๑๐๐๐ – ๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย รร.สธ.ทอ.ฯ