การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ ๑

  s 69492743

พล.อ.ต.ปิยะกิตติ์ สุทธิวัฒน์ธนากูล ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. ให้โอวาทกับ นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. รุ่นที่ ๖๖ ก่อนการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ ๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ พ.ย.๖๔, ๐๘๐๐ ณ สนามกีฬาฟุตบอล และอาคารพลศึกษา ๓ รร.นนก.