ประชุมเตรียมการฝึกร่วมยุทธเสนา ๖๕ ครั้งที่ ๑/๖๕

 86525

พล.อ.ต.ปิยะกิตติ์ สุทธิวัฒน์ธนากูล ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. มอบหมายให้ น.อ.นิฐินัย บุญลยางกูร ผอ.กทสธ.รร.สธ.ยศ.ทอ. พร้อมด้วย น.อ.ศิวภูมิ ทรัพย์ศรีศุภชัย และ น.ท.ยศพนธ์ การะภักดี อาจารย์ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเตรียมการฝึกร่วมยุทธเสนา ๖๕ ครั้งที่ ๑/๖๕ โดยมี พล.ต.อภัย อรัญทิมา รอง ผบ.วสท.สปท. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม วสท.สปท. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พ.ย.๖๔