กิจกรรม Big Cleaning

 1

พล.อ.ต.ปิยะกิตติ์ สุทธิวัฒน์ธนากูล ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. ร่วมกับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ปฏิบัติกิจกรรม “Big Cleaning” เมื่อวันพุธที่ ๑๐ พ.ย.๖๔ ณ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.