ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยะฐานะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 5f442a89 35e3 4457 b380 04b4a5a7a33d l0 001

พล.อ.ต.ปิยะกิตติ์ สุทธิวัฒน์ธนากูล ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. มอบหมายให้ น.อ.นิรุต ลัทธิรมย์ รอง ผอ.กนท.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยะฐานะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมี พล.ท.ทนงศักดิ์ รองทิม รอง ผบ.สปท. เป็นประธาน เมื่อวันอังคารที่ ๙ พ.ย.๖๔ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องเจ้าหมื่นไวยวรนารถ ชั้น ๖ บก.สปท.