การบรรยายเรื่อง “คุณธรรมและจริยธรรมผู้นำ”

 01

พล.อ.ท.กานต์ชนก หันหาบุญ จก.ยศ.ทอ. และ พล.อ.ต.ปิยะกิตติ์ สุทธิวัฒน์ธนากูล ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. ให้การต้อนรับ พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์ กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เนื่องในโอกาสมาบรรยาย (ออนไลน์) เรื่อง “คุณธรรมและจริยธรรมผู้นำ” ให้กับนทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.รุ่นที่ ๖๖ เมื่อวันที่ ๓ พ.ย.๖๔, ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ ณ ห้องมูลนิธินภาธิปัตย์ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.