กิจกรรมออกกำลังกายประกอบดนตรี

พล.อ.ต.วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.นำคณะอาจารย์ ข้าราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายประกอบดนตรี เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนา ยศ.ทอ.ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ รร.จอ.ยศ.ทอ.โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รวมทั้งแสดงพลังเป็นหนึ่งเดียวของกำลังพล รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.

ภาพกิจกรรม...