การจัดงานเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๖๓ ACSC NEW YEAR PARTY 2020

 

 

 

พล.อ.ต.วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.คณะอาจารย์ และ นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.รุ่นที่ ๖๔ เข้าร่วมพิธีสงฆ์ รับพรปีใหม่และกิจกรรมสานสัมพันธ์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๖๓ ACSC NEW YEAR PARTY 2020 เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นศิริมงคลและเป็นการสืบสานประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ สร้างเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ ของคณะอาจารย์ และ นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.รุ่นที่ ๖๔ ตลอดจนถึงข้าราชการ ลูกจ้าง และ พนักงานราชการ รร.สธ.ทอ.ฯ รวมทั้งแสดงพลังเป็นหนึ่งเดียวและมีความภาคภูมิใจร่วมกันในการเป็นส่วนหนึ่ง ที่สนับสนุนความสำเร็จในการปฏิบัติของ รร.สธ.ทอ.ฯ ต่อไป

ภาพกิจกรรม...