การจัดงานเลี้ยงต้อนรับ นทน.มิตรประเทศ Welcome Lunch

 

 

 

พล.อ.ต.วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.คณะอาจารย์ และ นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.รุ่นที่ ๖๔ เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ นทน.มิตรประเทศ Welcome Lunch เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องอาหารสัญญาบัตร พธ.ทอ. เพื่อรับประทานอาหารร่วมกัน ในโอกาสนี้ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ นทน.มิตรประมิตร ในการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศประจำปี ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๖๔ ต่อไป

ภาพกิจกรรม...