การจัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day

 

 

 

พล.อ.ต.วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.คณะอาจารย์ และ นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.รุ่นที่ ๖๔ เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ บริเวณหน้า บก.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นการรวมพลังสามัคคี ทำความดีเพื่อคืนความสดใสให้ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.

ภาพกิจกรรม...