การจัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร

 

 

พล.อ.ต.วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.นำคณะอาจารย์ และ นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.รุ่นที่ ๖๔ จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เวลา ๐๘.๐๙ น. ถวายเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์ ๑๐ รูป ณ บริเวณหน้า บก.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อแสดงความจงรักภักดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ภาพกิจกรรม...