พลอากาศตรี เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ นำคณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๒ เข้าเยี่ยมชมกิจการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จว.นครราชสีมา เมื่อ ๒๘ พ.ย.๖๐ โดยมี นาวาอากาศโท ศาสตราจารย์ สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และคณะให้การต้อนรับ

Read more: หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๒ เข้าเยี่ยมชมกิจการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

พลอากาศตรี สำเริง พูลเพิ่ม รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานเสวนาวิชาการด้านความมั่นคงและยุทธศาสตร์ หัวข้อ “การประเมินทางยุทธศาสตร์ ภูมิทัศน์ใหม่ของความขัดแย้งโลก” จัดโดย คณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศรุ่นที่ ๖๒ เมื่อ ๑๕ ธ.ค.๖๐ ณ หอสมุดกองทัพอากาศ โดยมี

  • ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข ศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • นาย ฉัตรพงศ์ ฉัตราคม นักวิชาการอิสระ
  • พลอากาศตรี สฤษดิ์พร สุนทรกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัย ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ

ให้เกียรติเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

Read more: การเสวนาวิชาการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

นาวาอากาศเอก วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ และคณาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ จัดโดยคณะนายทหารนักเรียน หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๒ เมื่อ ๒๒ ธ.ค.๖๐ ณ สนามธัญญะกอล์ฟคลับ จว.ปทุมธานี

Read more: การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

พลอากาศเอก ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์ ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อดีตเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ) เป็นประธานกิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่ และประกอบพิธีย้ายพระพุทธรูปประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ร่วมกับผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ พนักงานราชการ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ และคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๒ เมื่อ ๒๘ ธ.ค.๖๐ ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ

Read more: กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑

Important Link

โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ