กิจกรรมนิรภัยภาคพื้น

นาวาอากาศเอก วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ นำคณะข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านนิรภัยภาคพื้นและความปลอดภัย ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.เมื่อ ๒๑ ก.พ.๖๑

 

[ภาพกิจกรรม]

 

Important Link

โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ