พลอากาศตรี เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ นำคณะข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.ร่วมกิจกรรมปลูกดอกเฟื้องฟ้า รอบบริเวณพื้นที่ เมื่อ ๑๔ ก.พ.๖๑ ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ

[ภาพกิจกรรม]

 

Important Link

โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ