พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ บรรยายพิเศษ เรื่อง “การใช้ประโยชน์ห้วงอากาศ และอวกาศ กับทิศทางอนาคตของชาติ” ให้แก่ นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๒ โดยมี พลอากาศโท อนุชิต แก้วประสพ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และ พลอากาศตรี เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

[ภาพกิจกรรม]

Important Link

โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ