พลอากาศตรี เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ นำคณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๒ เยี่ยมชมกิจการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค.๖๑ โดยมี พันเอก อรรณพ ธัชยะพงษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ให้การต้อนรับ

[ภาพกิจกรรม]

Important Link

โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ