พลอากาศตรี สำเริง พูลเพิ่ม รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานเสวนาวิชาการด้านความมั่นคงและยุทธศาสตร์ หัวข้อ “การประเมินทางยุทธศาสตร์ ภูมิทัศน์ใหม่ของความขัดแย้งโลก” จัดโดย คณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศรุ่นที่ ๖๒ เมื่อ ๑๕ ธ.ค.๖๐ ณ หอสมุดกองทัพอากาศ โดยมี

  • ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข ศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • นาย ฉัตรพงศ์ ฉัตราคม นักวิชาการอิสระ
  • พลอากาศตรี สฤษดิ์พร สุนทรกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัย ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ

ให้เกียรติเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

[ภาพกิจกรรม]

Important Link

โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ